Arkitekter tegner ikke bare et bygg. De tar beslutninger som påvirker vår hverdag og vårt miljø. Derfor vil et moderne arkitektfirma kontinuerlig bygge ned grensene mellom de ulike fagområdene som bidrar inn mot et byggeprosjekt.