Prosjekter

Mange av våre sterkeste inntrykk fra barneårene er knyttet til skolebygget. Vi vil tilrettelegge for gode minner.

Undervisningsbygg

Læring og dannelse er noe av det første vi mennesker blir gjenstand for. Vi mener det beste læringsmiljøet skapes i funksjonelle og inspirerende omgivelser - som reflekterer vår egen tid og moderne behov.

Idda Arena er en innflytter
som har blitt akseptert på
rekordtid av lokalmiljøet.

Idrettsbygg

Tilgjengelighet, gode rom og visuell inspirasjon er elementer som er avgjørende for at et idrettsanlegg skal fungere for alle. Trening er i tillegg en sosial aktivitet, selvsagt fortjener du å tilbringe oppbyggelig tid i oppbyggelige omgivelser. Du skal løftes mentalt når du har bestemt deg for å ta et løft for din egen helse.

Vi skaper gode siktlinjer og praktiske traséer. Tar hensyn til vekslende lys. Tilrettelegger for de gode møtene.

Helse og Omsorgsbygg

Det vakre er helsebringende, harmoniske omgivelser er avgjørende for sjel og kropp. I tillegg er det få som går så mye mellom arbeidsstasjonene som helsefagarbeidere. Vår jobb er å skape en estetisk stimulerende dimensjon i tillegg til å tilrettelegge for de praktiske løsningene.

Eneboligkvalitet
inn i leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Vi ønsker å skape rom som man har lyst til å tilbringe tid i, og vi jobber for at leilighetene vi tegner skal være noe mer enn  vanlige leiligheter.

Særpreget skaper gjenkjennelse.
Gjenkjennelse skaper tilhørighet.
Tilhørighet genererer produktivitet
og trivsel.

Kontor- og næringsbygg

Det skal være godt å komme på jobb, stimulerende for kunder og samarbeidspartnere å besøke din arbeidsplass. Innbydende omgivelser er avgjørende for både trivsel og produktivitet. Vi tilstreber en sammensmeltning mellom estetikk og smart funksjonalitet i våre kontorbygg.

Når et ferdig utbygd område omtales som en ny og spennende bydel, er det en indikasjon på at vi har lyktes.

Områdeutvikling

Det er helhet i alle detaljer, og detaljer som preger helheten i et nytt nærings- eller boligområde. Alt må løftes, gjenskapes og bygges i pakt med omgivelsene. Det må også harmonere med eksisterende arkitektur, slik at det skapes et bestående handshake.

De arkitektfaglige restaureringsarbeidene av Gamle Oddernes Raadhus er utført for Venke og Walter Grov.

Rehabilitering

Det er en kunst å hente opp igjen fortiden, gi den et moderne preg og samtidig sørge for at du bevarer den opprinnelige idéen og styrker det genuine. Vi har stor respekt for denne prosessen, og tar aldri snarveier. Rehabilitering handler om å sikre, bevare, våge - og sette ny retning.

Tomten har en fantastisk beliggenhet med gode solforhold og fantastisk sjøutsikt.

Enebolig

Arkitektur der vi bor er den mest krevende av alle øvelser. Ingen andre steder utføres det flere handlinger, oppgaver, gjøremål og aktiviteter. Her våkner vi, spiser, lever sammen, inviterer gjester, samhandler, hviler, tenker og eksisterer. Når vi tegner boliger, er vi opptatt av å skape et hjem der man kan kjenne ro - et sted der også visjonene kan få fritt spillerom. Boligen blir familiens signatur.