Eno Arkitekter er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift siden 2020.

Arkitekter tar beslutninger for det som til syvende og sist blir vårt felles bomiljø. Vi inntar en ledende rolle tidlig i prosjekteringen og har dermed stor påvirkningskraft til å skape bærekraftige bygg og uteområder. Dette ansvaret tar vi på alvor og har innarbeidet krav til miljøprestasjoner og bærekraft i våre arbeidsområder.

  • Vi vil styrke og vedlikeholde vår kompetanse innen bærekraftig arkitekturprosjektering og materialbruk.
  • Vi vil oppfordre våre oppdragsgivere til å miljøsertifisere bygg og sette ambisiøse miljømål i prosjektene.
  • Vi vil fremme bruk av materialer som gir små CO2 fotavtrykk, deriblant gjenbruksmaterialer, og unngå bruk av helsefarlige stoffer i våre prosjekte

Vi har innarbeidet hensynet til miljø og klima i våre kontorrutiner og den daglige drift som avfallshåndtering, ressursbruk, energi og transport.

  • Vi skal legge til rette for bruk av digitale verktøy som hjelpemiddel slik at vi kan tilby bruk av videomøter i stedet for fysiske møter.
  • Vi har fokus på våre innkjøp og setter miljøkrav både til våre leverandører og til de varene vi kjøper.
  • Vi vil skape et trygt og stimulerende arbeidsmiljø.
  • Vi skal kildesortere vårt avfall.
  • Vi skal stimulere til mindre forbruk av kontormateriell og papir.

Klima- og miljørapport for 2022 kan ses her

Kontaktpersoner
Gordon Röwer: gordon@eno-ark.no
Marit Vabo: marit@eno-ark.no