Tilbake

Det vakre er helsebringende, harmoniske omgivelser er avgjørende for sjel og kropp. I tillegg er det få som går så mye mellom arbeidsstasjonene som helsefagarbeidere. Vår jobb er å skape en estetisk stimulerende dimensjon i tillegg til å tilrettelegge for de praktiske løsningene.

Helselabben Campus Grimstad

Helse- og omsorgsbygg

Vi skaper gode siktlinjer og praktiske traséer. Tar hensyn til vekslende lys. Tilrettelegger for de gode møtene.