Tilbake

Arkitekter tegner ikke bare et bygg. De tar beslutninger som påvirker vår hverdag og vårt miljø. Derfor vil et moderne arkitektfirma kontinuerlig bygge ned grensene mellom de ulike fagområdene som bidrar inn mot et byggeprosjekt.

Vennesla svømmehall

Idrettsbygg

Læring og dannelse er noe av det første vi mennesker blir gjenstand for. Vi mener det beste læringsmiljøet skapes i funksjonelle og inspirerende omgivelser - som reflekterer vår egen tid og moderne behov.