Tilbake

Endelig er byggingen av Villa Vy på Julebauen i Lillesand ferdig!

Villa Vy

Bolig- og fritidsbygg

For familien Falk-Systad har vi vært så heldige å få tegne denne eneboligen, som har en fantastisk beliggenhet, litt til side for toppen av en liten kolle like ved sjøen i Lillesand. Sol- og utsiktsforholdene er fantastiske.
Vi har lagt stor vekt på skape en terreng og stedtilpasset bolig, som fanger havutsikten og bygger opp om opplevelsen av å bo nært sjøen. Dette både i forhold til innvendige planløsning, men også i forhold til utforming av skjermede uteplasser. Videre har vi jobbet for at bygningskroppen skal plasseres og utformes slik at den gir le for vær og vind, dette med erkjennelsen av at gode prosjekter skapes gjennom god steds- og terrengtilpassing og godt samarbeid mellom arkitekt og oppdragsgiver.