Tilbake

Ungdomsskolen på Torridal ble bygget i 2005-2007.

Torridal ungdomsskole

Undervisningsbygg

Prosjektet er et sambruksprosjekt mellom skoleetaten, kulturetaten og idrettsetaten. Bygningen består av to hovedfunksjoner i ett bygg, flerbrukshall og skoledel. Bygningen er delt i to av en gate. Gaten inneholder torv og sosialt areal som brukes til kantine.

Fra «gaten» kan man gå inn i flerbrukshallen, biblioteket, skolearealene eller inn i de sosiale arealene. De sosiale arealet er sammen med biblioteket, hjertet i bygningen. Vi hadde et ønske om å lage en storstue til kunst, musikk, dans og drama.  Det finnes amfi, musikkrom og treningsrom til styrke/dans og drama.

På østsiden av gata er skoledelen hvor de tre trinnene har sine basearealer. Hver base inneholder individuelle arbeidsplasser i storrom, et stort og et lite grupperom og areal for praktisk verkstedrom. Basene er plassert rundt et sirkulert utformet bibliotek Natur og miljørommet er også integrert i basearealene. Kunst og handverk har arealer til mopedverksted, grovverksted, maskinverksted, keramikk og tekstil/atelier. Disse er i en egen avdeling med inngang fra sosialt areal. Rommene er støyisolert og delt opp i renhetssoner.

Idrettshallen er på 25 x44 m og planlagt etter Kulturdepartementets retningslinjer.