Tilbake

Utvikling av ny barneskoleavdeling ved Asdal, Arendal.

Asdal skole

Undervisningsbygg

Den gamle barneskolen ved Asdal ble besluttet revet og ny skole ble tegnet av Eno arkitekter (Egerdahl & Nordbø) Skolens sentralrom med bibliotek, amfi, skolekjøkken og musikkrom ble utviklet til et fleksibelt sambruksareal for større og mindre anledninger.