Vennesla svømmehall

Idrettsbygg

Idda Arena

Idrettsbygg

Mjåvann gjenvinningsstasjon

Kontor- og næringsbygg