Arkitekter tegner ikke bare et bygg. De tar beslutninger som påvirker vår hverdag og vårt miljø. Derfor vil et moderne arkitektfirma kontinuerlig bygge ned grensene mellom de ulike fagområdene som bidrar inn mot et byggeprosjekt.

Undervisningsbygg
Justvik skole

Idrettsbygg
Idda Arena

Helse- og omsorgsbygg
Campus Grimstad I4H - "Helselabben"

Kontor- og næringsbygg
Campus Grimstad I4H

Rehabilitering
Gamle Oddernes Raadhus

Områdeutvikling
Lumber - Vågsbygd

Leilighetsbygg
Amalienborg Aveny

Enebolig
Tømmerstø