Tilbake

ENO Arkitekter har tegnet nytt administrasjonsbygg for JB Ugland i Grimstad, sentralt plassert i nær tilknytning til Campus Grimstad.

JB Ugland

Kontor- og næringsbygg

Bygningen er oppført som en utvidelse av John Lilletuns vei nr. 3., som en ny arm på den gamle bygningskroppen. Ved utforming av bygget er det lagt stor vekt på at alle rom skal ha maksimalt utsyn mot innseilingen til Grimstad, samt at bygningen skal inngå/oppleves som en sentral bygning ved campus Grimstad.

For å optimalisere utsikt og lysforhold er bygget plassert på søyler slik at kontorlokaler i 2. etg. 3. etg. har utelukkende møterom og direkte atkomst til en fantastisk takterrasse.

Byggets entre er viet stor oppmerksomhet, og etter byggherrens eget ønske er trappen utformet som et møbel som tar imot de som jobber i og besøkende til bygget.