Tilbake

Strømme skole ble forsterket og utvidet med ny småskoleavdeling, nytt musikkrom og nytt samlingsrom med storamfi.

Strømme skole

Undervisningsbygg

Tomt og plassering gjorde det nødvendig å utnytte de vertikale veggene over småskoleavdelingen til dagslys, resultatet er en åpen skole hvor hvert trinn har sitt areal med formidlingsamfi, aktivitetsareal med kjøkken og undervisningsareal. Trinnene er fordelt på 3 nivåer og samles rundt et felles bibliotek/fordypingsareal på midtre nivå.