Tilbake

Turistforeningens hytter på Kvinen ligger i Ryfylkeheiene, i umiddelbar nærhet til det naturskjønne Kvivatnet.

DNT Kvinen

Bolig- og fritidsbygg

Kvinen består av to selvbetjente hytter der hovedhytta har 30 sengeplasser og den lille hytta har 10 sengeplasser.

Hyttene ble oppført i perioden 2017-18 med stor dugnadsinnsats av turistforeningens medlemmer. Også vår prosjektering av de to hyttene ble gjort som ren dugnadsinnsats. Et arbeid med stort fokus på å få til en moderne og spenstig turisthytte samtidig som det praktiske og gjennomførbarhet i forhold til at hytten settes opp i et tett samarbeid mellom flinke håndverkere og ufaglærte medlemmer av turistforeningen sto sentralt i vårt arbeid.