ENO Arkitekter står bak en rekke toneangivende bygg i offentlig sektor innenfor helse, skole og idrettsanlegg. Vi jobber for profilerte aktører innen kontor- og boligbygg. Vi jobber med eneboliger, leilighetsbygg, byggefelt og utarbeider detaljreguleringsplaner. En rekke sentrale bygg på Sørlandet er signert oss. Vi liker å tenke at det ikke handler om tilfeldigheter.

ENO Arkitekter har nå også blitt Miljøfyrtårn sertifisert.

Dronningensgate 3, 4610 Kristiansand

Kontakt oss

ANSVAR

– Arkitekter tar beslutninger for det som til syvende og sist blir vårt felles bomiljø. Dette ansvaret tar vi på alvor. Som rådgivere jobber vi også uten bindinger til leverandører.

PROFESJONALITET

- Vi jobber ut fra en idé om at arkitektur, funksjon og økonomi er deler av et større hele. Derfor samarbeider vi gjerne med andre fagmiljøer og deler våre erfaringer.

PÅVIRKNING

- Vi tror på moderne og bevisst bruk av arkitektur i offentlig rom. Vi vil derfor være et innovativt arkitektmiljø i hjertet av Sørlandet, med pulsslag ut i hele Norden.

PÅLITELIGHET

– Vi lever av å være troverdige. Våre råd og vårt arbeid vil alltid være underbygget av solid dokumentasjon. Vi tror på å være relevante i forhold til samfunnets behov.