Tilbake

Det er helhet i alle detaljer, og detaljer som preger helheten i et nytt nærings- eller boligområde. Alt må løftes, gjenskapes og bygges i pakt med omgivelsene. Det må også harmonere med eksisterende arkitektur, slik at det skapes et bestående handshake.Når et ferdig utbygd område omtales som en ny og spennende bydel, er det en indikasjon på at vi har lyktes.

Lumber / Amalienborg

Områdeutvikling

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet, med til sammen ca 32.000 kvm bygningsmasse på en tomt på ca 120 dekar. Området ligger kun fire km fra Kristiansand sentrum, og har firefelts vei nesten til tomtegrensen.

Prosjektet preges av gode bygningmessige kvaliteter og flotte uteområder, og de fleste boligene har sjøutsikt. Nye boligprosjekter er under planlegging.

Når et ferdig utbygd område omtales som en ny og spennende bydel, er det en indikasjon på at vi har lyktes.