Undervisningsbygg

Læring og dannelse er noe av det første vi mennesker blir gjenstand for. Vi mener det beste læringsmiljøet skapes i funksjonelle og inspirerende omgivelser - som reflekterer vår egen tid og moderne behov.

 
 

Justvik skole

Justvik_OPS_dag_web.jpg

Mange av våre sterkeste inntrykk fra barneårene er knyttet til skolebygget. Vi vil tilrettelegge for gode minner.

 
 
Justvik_OPS_aften_web.jpg
 
 
Justvik_OPS_interiør_web.jpg