Rehabilitering

Det er en kunst å hente opp igjen fortiden, gi den et moderne preg og samtidig sørge for at du bevarer den opprinnelige idéen og styrker det genuine. Vi har stor respekt for denne prosessen, og tar aldri snarveier. Rehabilitering handler om å sikre, bevare, våge - og sette ny retning.

 
 

Gamle Oddernes Raadhus

20190108_8012376_low.jpg

De arkitektfaglige restaureringsarbeidene av Gamle Oddernes Raadhus er utført for Venke og Walter Grov. ENO Arkitekter AS er svært glade for at vi fikk forespørselen fra Venke og Walter i forbindelse med at de ønsket å gå i gang med det svært omfattende restaureringsarbeidet av den gamle ærverdige bygningen.

 
 
rådhuset-ekstra-03.jpg
 
 
20190108_8012348_low.jpg

Gamle Oddernes Raadhus har en fantastisk beliggenhet like ved Gamle Lunds Bro i Kristiansand, og er et viktig element i bybildet. Da Venke og Walter gikk i gang med redningsarbeidet, bar bygningen preg av dårlig vedlikehold og uheldige utskiftninger av vinduer og dører, råteskader og en fasade som var i ferd med å gå i oppløsning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG_2168.JPG
IMG_2254.JPG
IMG_2160.JPG

Vårt arbeid ble utført i tett dialog med Byantikvar Helge Solli som gav mange nyttige innspill på veien i det som viste seg å bli et krevende arbeid pga. langt fremskredent forfall. Etter mye arbeid med mange krevende utfordringer fremstår bygget på ny som det praktbygg den en gang var, med riktige og dører, istandsatt tak og fasade, samt en nytt spennende indre.